پلمب سه مرکز غیرمجاز دندانپزشکی در لرستان

عباس پزشکی بیان کرد: این سه مرکز توسط کارشناسان اداره نظارت بر درمان با همکاری اداره اماکن نیروی انتظامی پلمب و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی اظهار داشت:پرونده متخلفان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح ارجاع تا با آنان برخورد قانونی لازم انجام شود.

پزشکی ادامه داد: در سال گذشته حدود ۱۰ مرکز غیر مجاز در خرم آباد تعطیل شده است.

همچنین سرپرست مرکز بهداشت خرم آباد اضافه کرد: ۲ واحد استخر در شهرستان به دلیل داشتن نواقص فنی و بهداشتی پلمب شدند.

مهرداد حسین پور افزود: در راستای سلامت شهروندان و ارتقا وضعیت بهداشتی استخرهای شنا در خرم آباد براساس مقررات و این واحد متخلف توسط گروه مهندسی بهداشت محیط خرم آباد تعطیل شدند.