پرداخت بدهی‌ها مهم‌تریم چالش دانشگاه علوم پزشکی لرستان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان مهم‌ترین چالش این دانشگاه را پرداخت بدهکاری‌ها دانست و گفت: همچنین در شهرستان‌های محروم استان نیازمند حضور متخصص جراحی مغز و اعصاب، ارتوپد، چشم، زنان و بی‌هوشی هستیم.

دکتر محمدرضا نیکبخت در جمع خبرنگاران مهم‌ترین چالش دانشگاه علوم پزشکی را پرداخت بدهکاری‌ها عنوان کرد و افزود: این دانشگاه بالغ بر ۳۷۴ میلیارد تومان در بخش تجهیزات، حقوق، کارانه پزشکان و پرستاران، حقوق کارگران شرکت‌های خدماتی و تأسیساتی و آشپزخانه بدهکار است.

وی تصریح کرد: بالغ بر ۳۳۱ میلیارد تومان در بخش پروژه‌های عمرانی بدهکاریم که امیدواریم مسئولین استان راه حلی فوری، اورژانسی و جدی برای حل این معضلات لحاظ کنند.

نیکبخت اضافه کرد: در بخش‌های مختلف رشته‌هایی را نیاز داریم که این مهم را به وزارت بهداشت اعلام کردیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: در شهرستان‌های محروم متخصص جراحی مغز و اعصاب، ارتوپد، چشم، زنان و بی‌هوشی نیاز داریم.

وی ادامه داد: در شهرستان‌ها چهار تخصص اصلی را نداریم، متخصص بیهوشی و زنان کم داریم، اما در مورد جراحی داخلی وضعیت‌مان بهتر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان خاطرنشان کرد: برای حل معضلات بیمارستان‌ها باید به این مراکز سرکشی و مشکلات آنها را بررسی کنیم و جلساتی را با همدلی و همفکری برای حل این معضلات تشکیل می‌دهیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اینکه در حوزه درمان نظارت‌ها را انجام می‌دهیم، یادآور شد: بر اساس کمیسیون ماده ۱۱، ۳۴ پرونده را بررسی کردیم که در این پرونده‌ها تعطیلی مطب و موسسه درمانی، ارجاع به دادگستری و برخوردهای مختلفی مطابق قانون بررسی خواهد شد.